Undersøkelse og behandling

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som behandler undersøker jeg hele hesten. God kommunikasjon med eier er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Informasjon om både tenner, høver, utstyr, treningsmetoder, oppstalling og fóring er verdifullt. Hesten må være ren og tørr, og det bør ha gått en time siden forrige fóring. Ved første konsultasjon benyttes det god tid til undersøkelse. Jeg ønsker alltid første gang å se hesten mønstret, og dersom det er spesielle problemer som kun dukker opp ved ridning/i vogn er det aktuelt å observere disse situasjonene.

Behandlingen består av dyptgående og effektiv massasje i kombinasjon med flere forskjellige teknikker. Både triggerpunktsbehandling, stretching, segmentmassasje og bindevevsmobilisering benyttes. Bindevevsmobilisering er en myk form for kiropraktikk, og benyttes der en finner nedsatt leddbevegelighet (”låsninger”).