Pris for behandling hest

Pris per behandling er kr. 650,- og behandlingstiden er ved første konsultasjon 1,5 - 2 timer. De påfølgende timer vil behandlingstiden kunne være noe kortere. Det finnes ingen ”oppskrift” for hvor mange behandlinger hver enkelt hest vil ha behov for. Som regel vil det være en fordel å intensivere behandlingene i starten, for så å ha oppfølgingstimer med lenger tid i mellom senere.

Pris for ridefysioterapi
HELFO gir bidrag til terapiridning på kr. 219,- per behandling. I tillegg til dette kommer en ”rytteravgift” på kr. 200 per time. Dette for å dekke utgifter til leie av hester, ridebane, personell og innkjøp av spesialutstyr. Kursavgiften vil bli sendt fra Gro Torpe Hest og Hobbydyr og gjelde for hele semesteret. Denne kursavgiften er ikke en egenandel hvor det kan søkes refusjon fra folketrygden, men den kan legges ved som særfradrag til selvangivelsen.

Pris for behandling menneske
Prisen avhenger av om behandlingen skjer individuelt eller i gruppesammenheng. Behandling bestående av kun massasje varer i 50 minutter og koster kr. 480,-