Praktisk informasjon

 
 
 
 
 
 
 
 

En terapiridningstime varer i 45 minutter, inkludert tid til av- og påstigning. HELFO gir bidrag til terapiridning på kr. 219,- per behandling. I tillegg til dette kommer en ”rytteravgift” på kr. 200 per time. Dette for å dekke utgifter til leie av hester, ridebane, personell og innkjøp av spesialutstyr. Kursavgiften vil bli sendt fra Gro Torpe Hest og Hobbydyr og gjelde for hele semesteret. Denne kursavgiften er ikke en egenandel hvor det kan søkes refusjon fra folketrygden, men den kan legges ved som særfradrag til selvangivelsen. NB! Det er vanlig praksis at ikke benyttet time betales i sin helhet. Det vil si at dersom dere ikke møter og ikke gir beskjed innen kl 09.00 samme dag, kommer en faktura på kr. 219,- i tillegg (= bidraget fra HELFO).

Som deltager på terapiridning er rytteren forsikret gjennom Norsk Pasientskadeforsikring. Denne knyttes til evt. skade som kan skje som følge av ridningen, men dekker ikke fall fra hesten og evt. uhell ved omgang på stallområdet. For å dekke dette anbefales det at den enkelte tegner en privat rytter/skadeforsikring.

Drosjerekvisisjoner kan gis fra ridefysioterapeut dersom dere har behov for dette.

Hver rytter må ha med en egen ledsager som kan være behjelpelig med å leie hesten under timen. Før behandlingen starter vil det bli gitt nødvendig opplæring av ledsagerne rundt sikker håndtering av hestene. Ridningen foregår utendørs, så både rytter og ledsager må kle seg etter været!