Ridefysioterapi er en egen retning innenfor fysioterapien som drives av fysioterapeut med videreutdannelse innen hester og ridning. Her benyttes hestens bevegelser som virkemiddel. Ved å ri overføres hestens rytmiske gangmønster til rytteren hvilket er med på å oppnå bedret balanse og koordinasjon, stimulere til en oppreist  og symmetrisk stilling i overkroppen. Bevegelsene kan og virke avspennende, og varmen fra hesten ha en positiv virkning på spastisk muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent.

Ridning skal være en lystbetont aktivitet og vi har fokus på glede og mestring for den enkelte. Rytteren lærer å vise omsorg og samarbeide med hesten. Dette er viktig i sanse- og motorisk trening samt for læring og for stimulering av konsentrasjonsevne.

Vi holder til hos Gros Ponnirideskole i Ski kommune. Hestene som benyttes er godt skolerte ponnier som er vant med barn, lyder og at det er mye som skjer rundt dem. Kom innom oss for å hilse på, eller ring for en hyggelig prat!