Equus Fysioterapi AS eies og drives av fysioterapeut Kathrine Brusdal. I tillegg til en bachelor i fysioterapi for mennesker, har hun gjennomført en omfattende videreutdannelse ved Nordisk Heste – og Hundeterapiskole slik at hun også tilbyr  effektiv fysikalsk behandling av hester. Via Norges Fysioterapeutforbund er hun videreutdannet Ridefysioterapeut og tilbyr tilpasset ridning for personer med problemer i muskel – skjelettapparatet.Equus Fysioterapi har som formål å gi faglig oppdatert fysikalsk behandling av høy kvalitet for hester og ryttere, i tillegg til ridefysioterapi.