Når er behandling aktuelt?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlingen kan benyttes både forebyggende og rehabiliterende.  Selv dersom hesten ikke har noen merkbare ”vondter” vil den profitere på en grundig gjennomgang av muskel – og skjelettapparatet. En slik massasje vil virke forebyggende i form av økning av aktiviteten i sirkulasjonssystemet som medfører økt tåleevne i muskler og sener. I tillegg kan evt. mindre spente muskler oppdages før de har utviklet seg til et problemområde. For hester som har smerter vil behandling være svært positivt og hjelpe til med dekativering av triggerpunkter, løse spent muskulatur og låsninger. Du blir bedre kjent med hesten din, og får mulighet til å oppdage forandringer i bevegelsesmønsteret tidligere. Også blodsirkulasjonen til indre organer økes, hvilket kan ha en effekt for næringsopptaket. Massasjen kan virke forberedende før konkurranse, og det er ingen karenstid på behandlingen (med unntak av hydroterapi).