Hvem kan delta?

 
 
 
 
 
 
 
 

Personer med medfødte eller ervervede lidelser som for eksempel Cerebral Parese, sosiale tilpasningsvansker, hjerneskader, muskelsykdommer og rygglidelser kan ha stort utbytte av terapiridning. Også for blinde og hørselshemmende kan dette være et godt behandlingsalternativ.

Pasienten må ha en rekvisisjon fra fastlegen sin som er spesifisert terapiridning. Rekvisisjonen må gjelde for hele kalenderåret og være på 30 behandlinger. Rekvisisjonen må være den aktuelle fysioterapeuten i hende før første ridetime.
Vi følger Ski kommune sin ”skolerute” ifht ferier.


 

Tilstander hvor ridning ikke er anbefalt er personer:
- Som har gjennomgått avstivningsoperasjoner
- Har et ustabilt øvre nakkeledd
- Smerter som forsterkes ved berøring og ridning
- Osteoporose

Ta kontakt med oss eller fastlegen dersom dere er i tvil!