Som fysioterapeut er jeg ekspert på muskel – og skjelettapparatet. Jeg har dyptgående kunnskap i observasjon, undersøkelse og analyse av kropp og kroppsholdninger. Nålebehandling av muskulære triggerpunkter tilbys, og er en svært effektiv behandlingsform mot muskulære smerter. Ved Pilates Room i Oslo har jeg gått kurs i Pilates på stor ball, og kan instruere individuelt eller gruppe i dette. En fysikalsk behandling vil ofte være en kombinasjon av aktive øvelser og bløtvevsbehandling.